ახალი ამბები
გორის მერია სოფელ ,,გაიჩაანთუბანს'' აუქმებს - განკარგულების პროექტი მზადაა
გორის საკრებულო აპირებს თანხმობა მისცეს გორის მერიას, რომ სოფელი გაიჩაანთუბანი სოფლების ჩამონათვალიდან ამოიღოს. ამის შესახებ განკარგულების პროექტი დღევანდელ საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე წარადგინეს.

განკარგულების პროექტში ვკითხულობთ, რომ ცვლილებები 2012 წელს მიღებულ დადგენილებაში შევა. დადგენილების სახელწოდებაა: ,,გაიჩაანთ უბნის, ბობნევის. ბოშურის, ბისიის, ტუსრების და ქვემო ბოშურის დამისამართების შესახებ".

ახალი დადგენილების სახელწოდება იქნება: ,,გორის მუნიციპალიტეტის ბოშურის ტერიტორიული ერთეულის სოფლების: ბობნევის. ბისიის, ქვემო ბოშურის, ზემო ბოშურის და ტუსრევის დამისამართების შესახებ".

საკრებულოს თავმჯდომარის ახსნა-განმარტებაში წერია, რომ მერის წარმომადგენლის წერილის საფუძველზე ჩამონათვალიდან ამოღებულ იქნება ,,გაიჩაანთუბანი'', ხოლო ,,ტუსრების'' ნაცვლად იქნება ,,ტუსრევი''.

,,გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეისწავლა ზემოაღნიშნული საკითხი და დაადგინა, რომ საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის განკარგულებაში ფიქსირდება ცდომილება - სოფლების მოქმედ, ვალიდურ სახელწოდებას წარმოადგენს: "ქვემო ბოშური", "ზემო ბოშური" და "ტუსრევი", ხოლო სოფელი "გაიჩაანთ უბანი" არ წარმოადგენს ცალკე სოფლის სტატუსის მქონე სოფელს. გორის მუნიციპალიტეტის მერიას და საკრებულოს მიზანშეწონილად მიაჩნია, შევიდეს ცვლილება 2012 წლის 27 დეკემბრის განკარგულებაში, კერძოდ, განკარგულებაში არსებული სოფლების სახელწოდება "ბოშური", "ქვემო ბოშური" და "ტუსრები" შეიცვალოს სახელწოდებით - "ქვემო ბოშური", "ზემო ბოშური" და "ტუსრევი", განკარგულების ტექსტიდან ამოღებული იქნას სოფელი "გაიჩაანთ უბანი" და ბათილად იქნას ცნობილი განკარგულების დანართი "ს. გაიჩაანთ უბანი". - ვკითხულობთ საკრებულოს თავმჯდომარის ახსნა-განმარტებაში.

დღეს სოფელ გაიჩაანთუბანში ერთი ადამიანი - ქსენია მაყიშვილი ცხოვრობს, რომლის შესახებ რეპორტაჟი 2 აგვისტოს მოვამზადეთ. რეპორტაჟში აღნიშნულია, რომ ქსენია მაყიშვილი ბოშურის წარმომადგენელს სოფლის დღეობაზე დაურპირისპირდა და გაიჩაანთუბნის დატოვება მოსთხოვა. ვიდეოში ქსენია მაყიშვილი აცხადებს, რომ მას სთხოვენ ჩაეწეროს სოფელ ტუსრევში, რის წინააღმდეგიცაა.

13 აგვისტოს კი მერის წარმომადგენელმა მერიას მისწერა, რომ დადგენილებაში შეუსაბამობაა და ჩამონათვალიდან გაიჩანთუბანი ამოიღონ. საკრებულოს სხდომა 30 აგვისტოს გაიმართება.

Print

სტატიის გამოყენების პირობები