ახალი ამბები
რუსეთის მოქალაქეების კომპანია გორის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს უჩივის
კომპანია ,,კერა", რომლის დამფუძნებლები რუსეთის მოქალაქეები არიან, გორის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს უჩივის. ამის მიზეზი საბავშვო ბაღების გასათბობად სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მითითებული პირობები სახელდება.

,,ბრიკეტების" (დაპრესილი შეშის ნარჩენები) მწარმოებელი საწარმო თვლის, რომ ტენდერი კონკრეტული კომპანიის გასამარჯვებლად არის გამოცხადებული.

გორის მერიის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო ითხოვს, რომ შესასყიდი ბრიკეტის დიამეტრი უნდა იყოს 7.5-8 სმ. კომპანია ,,კერა" კი, აწარმოებს 6 სმ დიამეტრის მქონე ბრიკეტებს.

,,ჩვეულებრივ გამათბობელ ღუმელში გამოყენებისთვის, ბრიკეტის დიამეტრის ამგვარი სიზუსტით (0.5 სმ) განსაზღვრა არ ემსახურება სტანდარეტებით დადგენილ არც ერთ ძირითად მახასიათებელს, როგორიცაა თბოკალორიულობა, ეკოლოგიურობა, ხარისხი, ნაცრიანობა და სხვა. როგორც ჩანს, ბრიკეტის დიამერტის ზომის მახასიათებლის მოთხოვნა აშკარად მორგებული იყო ერთ წინასწარ ცნობილი მიმწოდებლის დანადგარს. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული იყო კონკრეტული შესყიდვის განხორციელებამადე მოეხდინა ბაზრის კვლევა და მოეძია ბაზარზე რამდენი პრეტენდენტია, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს მას საჭირო საქონელი, გაიგოს მათი მახასიათებლები და აღნიშნულიდან გამომდინარე გამოაცხადოს ტენდერი, რა დროსაც არ უნდა დაარღვიოს სახელმწიფო შესყიდვების კანონის მიზნები. ბაზრის კვლევა რომ განხორციელებულიყო, დიამეტრის პარამეტრით აპელირება ვერ მოხდებოდა და არ შეილახებოდა სხვა პრეტენდენტების სამართლიანი ინტერესები." აღნიშნავს ,,კერას" იურისტი.

,,კერას" მიერ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ მიერ გამოცხადებული ტენდერის პირობებიც გასაჩივრდა იმ მიზეზით, რომ ბრიკეტის სიგრძე შეზღუდული იყო 25-30 სმ-ზე. ,,კომპანიის" საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და შემდეგომ გაიმარჯვა 10-15სმ-იანი ბრიკეტით.

,,რითაც სრულად დაკმაყოფილდა სახელმწიფო შესყიდვის მიზანი - მოხდა სახელმწიფო სახსრების დაზოგვა და შემსყიდველისთვის ხარისხიანი საქონლის მიწოდება. მოცემულ შემთხვევაში საკითხი ბევრად დისკრიმინაციულია, რადგან შემყიდველი ითხოვს, რომ მიწოდებულმა ბრიკეტმა 0.5სმ სიზუსტით დააკმაყოფილოს დიამეტრის პარამეტრი რაც არანაირ კავშირში არ არის შესყიდვის საბოლოო მიზანთან." - აღნიშნავს საჩივარში იურისტი.

,,კერას" საჩივართან დაკავშირებით გორის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს იურისტს შესაგებებლი პასუხი ჯერ არ მოუმზადებია.

კომპანია ,,კერა" 2016 წელს რუსეთისა და საქართველოს მოქალაქემ, გია წერეთელმა დააფუძნა. ამჟამად, მისი წილი საწარმოში 94%-ია, ხოლო რუსეთის მოქალაქე სვეტლანა დოსკიევა 4%-ს ფლობს.

 

Print

სტატიის გამოყენების პირობები