ახალი ამბები
გორში წმინდაწყალზე ახალი პარკი 4 ათასი ნერგით 2013 წლიდან უნდა გაშენებულიყო
,,ადმინისტრაციული, პოლიტიკური და ეკონომიკური დატვირთვის გამო ქალაქი გორი საჭიროებს გამწვანების ღონისძიებების ინტენსიფიკაციას. მდგრადი ენერგეტიკული განვითარების გეგმაში, ამ სახის ღონისძიებების გატარება აუცილებელია."

ეს სიტყვები წერია ევროკომისიის მიერ შექმნილ ,,მერების შეთანხმების" დოკუმენტში, რომლითაც გორის მთავრობამ, 2013 წელს, აიღო ვალდებულება, სათანადო ღონისძიებები 2020 წლამდე გაატაროს.

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით, ენერგოეფექტურობის დოკუმენტი გორის საკრებულომ 2013 წელს დაამტკიცა. სწორედ, ამ გეგმაში წერია, რომ წმინდაწყლის დასახლებაში, 2013 წლიდან 2020 წლამდე, 4 ათასი ნერგი უნდა დარგულიყო.

,,გარდა კლიმატის გაჯანსაღებისა, ნარგავებს აქვთ სათბურის გაზების შთანთქმის ფუნქცია. სამოქმედო გეგმით გათავალისწინებულია ქალაქის კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია ქალაქის ერთ–ერთ დიდ, წმინდაწყლის რაიონში, რაც გულისხმობს საერთო ჯამში 4000 ძირი ნარგავის, ძირითადად, ცაცხვის და ნეკერჩხლის დარგვას. ეს დაეხმარება კლიმატის გაჯანსაღებას ქალაქში, რაც განაპირობებს ტრანსპორტის ინტენსიურ მოძრაობას ამ ადგილებში." - აღნიშნულია დოკუმენტში.

საკრებულოს მიერ მოწონებულ დოკუმენტში წერია, რომ ეს ღონისძიება ეტაპობრივად უნდა განხორციელებულიყო, წელიწადის სწორად შერჩეულ მონაკვეთებში და საზოგადოების ფართო ფენების ჩართვით.

სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ წმინდაწყალზე ახალი პარკის გაშენებით, შთაინთქმება დაახლოებით წელიწადში მინიმუმ 24 ტ CO2, რაც 7 წელიწადში 168 ტ CO2 შეადგენს.

მიუხედავად იმისა, რომ გორის მუნიციპალიტეტმა, 2013 წელს, წმინდაწყალზე ახალი პარკის გაშენების ვალდებულება აიღო, ამ უბანში 2013-2015 წლებში არა თუ გაშენდა, არამედ მოიჭრა 50-მდე ხე და პროფილაქტიკა აშენდა. ახალ პროფილაქტიკას მიწის ფართი 49-წლიანი იჯარით აქვს აღებული.

მერების შეთანხმება არის ევროკავშირის ფართომასშტაბიანი ინიციატივა. იგი აერთიანებს ადგილობრივ და რეგიონულ მთავრობებს, რომლებიც ნებაყოფლობით იღებენ ვალდებულებას გაზარდონ ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება მათ დაქვემდებარებაში მყოფ ტერიტორიებზე. შეთანხმების ხელმომწერნი მიზნად ისახავენ 2020 წლისათვის შეამცირონ CO2-ის ემისიები მინიმუმ 20%-ით და ამით თავიანთი წვლილი შეიტანონ მწვანე ეკოლოგიურად ორიენტირებული ეკონომიკის განვითარებასა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის.
Print

სტატიის გამოყენების პირობები